Exempel på uppdrag

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får förnyat förtroende från Swedese Möbler AB.

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får ännu en gång förnyat förtroende från PEMA Arbetskraft AB.

Axfood Sverige AB ger Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB för sjätte året i rad fortsatt uppdrag att genomföra kvalitetsuppföljning av deras Konsumentkontakt.

Lidingö stad har givit Mohlin & Vestskov Marknadsinformation uppdraget att genomföra en medborgarattitydundersökning bland 1 000 innevånare i kommunen. Undersökningen kommer att följas upp under 2013 med ytterligare 1 000 telefonintervjuer.

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får i uppdrag av Akademiska Hus AB att genomföra en webbaserad mätning bland studenter och forskare på tio olika lärocentra. Undersökningen omfattar 32 000 personer.

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får uppdrag av Jönköping Airport AB att genomföra en attitydundersökning omfattande 1 000 telefonintervjuer.

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får i uppdrag av Drivhuset samt Region Skåne att genomföra en webbaserad mätning (”Attityd 11”) gällande entreprenörskap bland studenter och forskare i Skåne. Undersökningen omfattar 130 000 personer och är en uppföljning av en rikstäckande undersökning (”Attityd07”) som vi genomförde på uppdrag av Drivhuset 2007.

 

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB får i uppdrag av New Republic PR AB att bli samarbetspartner gällande webbaserade undersökningar.

Jönköpings kommun har givit Mohlin & Vestskov AB uppdraget att genomföra en attitydundersökning omfattande 1 200 telefonintervjuer i Jönköpings län. Undersökningen handlar om tolerans och är en jämförande studie till en stor internationell studie samt en studie som har genomförts av Internationella Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne. Resultatet presenteras på en presskonferens som hålls av stadsdirektören under september.

Mohlin & Vestskov Marknadsinformation AB genomför fältarbetet samt sammanställning av data i en studie åt kulturförvaltningen Malmö Stad. Fältarbetet består av 1 200 telefonintervjuer samt 400 på-stan-intervjuer.